Jalkaväkirykmentti 2. perinnetoimikunta teki retken Manssilaan ja Rajakontuun 30.8-2.9. 2007.

Retkeen oli saatu kipinä Ismo Mikkosen
kirjoituksesta kirjassa Sotavainajiamme rajan takaa.
Siinä Mikkonen kertoo tekemistään etsintämatkoista,
löydöistään ja havainnoistaan Manssilan ja Rajakonnun taistelukentiltä,
joissa juuri JR 2:n miehiä soti vetäytymisvaiheen aikana kesällä -44.

Laatokan rantaa Vitelessä.
 Kohti Manssilaa.
 Laatokan pohjoisimmat lahdet tulivat näkyviin.
 Vettä satoi. Edellä ajaa Ismo Mikkonen.
 Ratissa Jorma Vilkko.  Oppaamme Heikki Kornilovin koti Manssilassa.
 Takana Laatokkaa.

 Heikki oli 1945 metsästysretkellään nähnyt 4 suomalais-
 sotilaan mantteleilla peitetyt ruumiit pellon laidassa.

 Vieressä perinnetoimikunnan sihteeri Jorma Vilkko.
 

 Ensi tutustuminen paikkaan, jossa Heikki oli nähnyt
 kaatuneet, mantteleilla peitetyt suomalaissotilaat.

 Etsintätyöt käynnissä perjantaina 31.8.
   Etsittävä alue tutkittiin tarkkaan, mutta
   jäänteitä suomalaissotilaista ei löydetty.
   Paikallisen metsätyöporukan miehet tulivat
   seuraamaan uteliaina puuhiamme. Erkki Lyijynen löysi pellosta käsikranaatin.
 Se haudattiin turvallisesti riittävän syvälle. Vainajalöytö saatiin n. kilometrin kauempaa rinteestä.
 Ismo Mikkonen kirjoittamassa raporttia löydöstä.
 Vieressä Rainer Ahokainen.
 Löytö ei kuulunut Mikko Kornilovin tapaukseen.
 Evästauko
 Vasemmalta: Mikkonen, Maukonen, Lyijynen,
 Ahokainen, Ravela.  Evästauko työn päätyttyä.
  Pelto on entisöity ja siistitty  käyttökuntoon.
  Jorma Vilkko, Rainer Ahokainen ja Erkki Lyijynen. Sotaromua harjun päältä.
 Seppo Maukonen, Erkki Lyijynen ja  Jorma Vilkko


  Venäläisten ennen talvisotaa rakentama bunkkeri
  Manssilassa.


  Hotelli Stivi Viteleessä tarjosi yösijan ja keittiön
  kohtuuhinnalla.


 Näillä tantereilla kaatui ja jäi kentälle
 II/JR2 komentaja  majuri Tauno Simo 1.7. 1944.
 Takana siintelee Likolampi.


Kartta, johon Unto Pakkala on merkinnyt Majuri Simon
kaatumapaikan.
Kartta on JR 2:n kirjassa sivulla 505.


 Viteleen lentokenttä.

  Komea Kaukajärvi n. 4 km Manssilasta itään.
Tie päässä on Tiurinkosken silta.
Nettisivu kertoo:
"Muutaman sadan metrin päässä Tiurinkosken sillasta Iisalon joukkue  (I/JR2) törmäsi viholliseen, jolla oli 45 millimetrin panssarintorjuntatykki. Iisalon joukkue valtasi tuliterän tykin ehjänä. Iisalo ryhtyi tutustumaan  tykkiin. Vihollisen jalkaväki lähti hyökkäykseen raivatakseen tien auki. Iisalon joukkue torjui hyökkäyksen ja Iisalo sai tykin toimimaan.  Hän onnistui aiheuttamaan kaaoksen maantiellä ja tuhosi myös vihollisen   pst-tykin. Tulppa piti kunnes pataljoona saapui  paikalle."
Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pentti_IisaloHannu Ravela tallentaa näkymiä Räisälän kirkossa.
 Salmin ortodoksinen kirkko nurmettuu edelleen.


Näkemiin  Laatokka, Manssila, Rajakontu
ja Mikko.