Rykmentin vaiheet lyhyesti, sotatie ja komentajat

Perustaminen
Rykmentti perustettiin Taipalsaaren pitäjässä. Taipalsaari
sijaitsee Lappeenrannan pohjoispuolella Etelä-Karjalassa.
JR 2 perustettiin Talvisodan 2. prikaatin pohjalta.
Rykmentin runkona olivat vuoden -40 asevelvollisista kootut
I ja III pataljoonat.
II ja III pataljoonat olivat koulutuksessa Taipalsaaren Saikkolassa.
Majoitus oli teltoissa ja myöhemmin parakeissa.
Rykmentti kuului 10. Divisioonaan.

Ensimmäinen tehtävä...
Talvella 1940-41 JR 2 osallistui Lappeenrannan puolustusvalmisteluihin
mm. rakentamalla puolustuslaitteita Voisalmessa ja Mikonsaaressa
Lappeenrannan pohjoispuolella.

Keväällä -41 kutsuttiin reserviläisiä riviin, ja JR 2 sai täyden vahvuutensa.
2.7. alkaen rykmentti siirtyi etulinjaan Nuijamaalle.
Rykmentin puolustusalue ulottui Nuijamaalta Vuokseen.
Kuukauden puolustusvaiheen jälkeen rykmentti siirrettiin reserviin Ruokolahdelle.

Hyökkäysvaihe Karjalan Kannaksella
Rykmentti hyökkäsi yli rajan Ilmeen paikkeilla 6.8.1941

Sotatie Kannaksella kohti Lempaalaa:
7.-9.8      Hiitola
9.-12.8.   Kaukola
10.-14.8. Taivallahti, Kaarlahti
17.-18.8  Räisälä, Käkisalmi, Taipaleenjoki
26.8       Äyräpää
28.8       Salmenkaita
29.8.       Punnus
28.8.      Pasurinkangas, Valkjärvi
8.9         Lempaala
 
Hyökkäysvaiheen tappiot olivat suuret: rykmentistä kaatui 333
sotilasta. Suurimmat menetykset koettiin Hiitolassa 38,
Räisälässä 46 ja Taivallahdessa 44. Tappiot jakautuivat melko
tasaisesti kaikille jalkaväkikomppanioille.

Asemasota Syvärillä
Talvella vuoden -42 alussa JR 2 siirrettiin 5. Divisioonan alaisuuteen Syvärin voimalaitoksen alueelle.
Vanhemmat ikäluokat kotiutettiin ja korvattiin uusilla asevelvollisilla.
Asemasotavaihetta kesti kesän -44 vetäytymiseen asti.
Tänä aikana rykmentille tuli
tappioina 235 kaatunutta, joista I pataljoonalle 65,
II pataljoonalle 109 ja III 61 kaatunutta.

Vetäytyminen ja puolustustaistelut 1944
Lähtö Syväriltä tuli 21.6 venäläisten aloitettua suurhyökkäyksen
Lotinapellossa.
Vetäytyminen ja
kaatuneet:
21.6. Syväri, Lotinanpelto
12
22.-26.6 Kinkieva, Sammatus, Nurmoila
25
27.6-7.7. Aunus, Vitele
73; Rajakontu, Manssila, Tulemajoki 66
8.7.-19.9. U-linja, Nietjärvi, Lemetti
70
Yhteensä
246

Lähto Lemetistä kohti uutta rajaa 19.9. 1944
JR 2 kotiutettiin loka-marraskuussa 1944

JR 2:n sotatie nettisivulla Sotapolku.fi

Viimeinen ponnistus Lemetissä

Komentajat

 
JR 2 Kannaksella 1941


10.D komentaja eversti
Jussi Sihvo


JR2 eversti Antti Kääriäinen


1/JR 2 kapt. Veikko
Väänänen


II/JR 2majuri Veikko Korttila


III/JR 2 evl. C.G. Wahren5.D Aunuksen kannaksella 1942-1944


5.D komentaja ev. Ilmari Karhu 1941-16.6.-42


5.D komentaja
kenr.maj. Kustaa Tapola
16.6.-42-1.11.1944JR 2:n komentajat Aunuksen kannaksella 1942-1944


Ev. Antti Kääriäinen
 24.12.-41-8.3.-43


Ev. Otto Snellman
8.3.-43-27.1.-44


Ev. Heikki Saure
27.1.-44-22.10.-4

JR 2:n pataljoonan komentajat Aunuksen kannaksella
1942-1944

I/JR 2

Maj. Veikko Väänänen 24.1.-41 – 11.1944

II/JR 2


Maj.Veikko Korttila
24.1.-41 - 16.3.-42


Maj.Kurt E. Bäckman
16.3. - 15.11.-43
Lue lisää B:n vaiheista


Maj. Tauno Simo
15.11.-43 - 1.7.-44


Kapt. Väinö Hasanen
1.7. - 11.-44

III/JR 2


Ev.luutn.C.G. Wahren
24.1.-41 - 13.4. -42


Maj. Aatos Maunula
13.4.42-1943


Maj. Paavo Uusitalo
1943-1944


JR 2:n rykmentinportaan päälliköt


13/JR2 kapt.
Jalmari Sylvänne
14./JR2 tykkikomppania
Tenho Pitkänen

Viestikomppania kapt.
Sulo Lonka (keskellä)
   
    
JR2:n sankarivainajat:
    Hyökkäysvaihe
    Karjalan kannas               333
    Asemasotavaihe
Syväri    235
    Vetäytyminen ja
Lemetti  246
    Yhteensä                         814


.