Rykmentin lyhyt historia ja sotatie

Perustaminen

Rykmentti perustettiin Taipalsaaren pitäjässä. Taipalsaari
sijaitsee Lappeenrannan pohjoispuolella Etelä-Karjalassa.
JR 2 perustettiin Talvisodan 2. prikaatin pohjalta.
Rykmentin runkona olivat vuoden -40 asevelvollisista kootut
I ja III pataljoonat.
II ja III pataljoonat olivat koulutuksessa Taipalsaaren Saikkolassa.
Majoitus oli teltoissa ja myöhemmin parakeissa.
Rykmentti kuului 10. Divisioonaan.

Ensimmäinen tehtävä...

Talvella 1940-41 JR 2 osallistui Lappeenrannan puolustusvalmisteluihin mm. rakentamalla puolustuslaitteita Voisalmessa ja Mikonsaaressa Lappeenrannan pohjoispuolella.

I/JR2 kenttähartaudessa Käkisalmen valtauksen jälkeen
elokuussa 1941.

Keväällä -41 kutsuttiin reserviläisiä riviin, ja JR 2 sai täyden vahvuutensa.
Rykmentin puolustusalue ulottui Nuijamaalta Vuokseen. Kuukauden puolustusvaiheen jälkeen
rykmentti siirrettiin reserviin Ruokolahdelle.

Hyökkäysvaihe Karjalan Kannaksella
Rykmentti hyökkäsi yli rajan Ilmeen paikkeilla 6.8.1941


Sotatie Kannaksella kohti Lempaalaa:
6.8.        Hiitola
9.8.        Kaukola
11.8.      Taivallahti
10.8.      Kaarlahti
10.8       Räisälä, Käkisalmi, Taipaleenjoki
16.8       Äyräpää
28.8       Salmenkaita
29.8.      Punnus
28.8.      Pasurinkangas, Valkjärvi
8.9         Lempaala
 
Hyökkäysvaiheen tappiot olivat suuret: rykmentistä kaatui 333
sotilasta. Suurimmat menetykset koettiin Hiitolassa 38,
Räisälässä 46 ja Taivallahdessa 44. Tappiot jakautuivat melko
tasaisesti kaikille jalkaväkikomppanioille.


III/JR2:n miehiä Ilmeen-Ojajärven tielläelokuussa 1941.

Vihollisen tykistökeskitys Lempaalan kirkon luona
syksyllä 1941.

Asemasota Syvärillä

Talvella vuoden -42 alussa JR 2 siirrettiin 5. Divisioonan alaisuuteen Syvärin voimalaitoksen alueelle.
Vanhemmat ikäluokat kotiutettiin ja korvattiin uusilla asevelvollisilla.
Asemasotavaihetta kesti kesän -44 vetäytymiseen asti.
Tänä aikana rykmentille tuli tappioina 235 kaatunutta,  joista I pataljoonalle 65,
II pataljoonalle 109 ja III 61 kaatunutta.


Ylipäällikkö rykmentinkomentajan eversti Antti Kääriäisen
vieraana Syvärillä.

Vetäytyminen ja puolustustaistelut 1944
Lähtö Syväriltä tuli 21.6 venäläisten aloitettua suurhyökkäyksen
Lotinapellossa.
Vetäytyminen ja kaatuneet:
21.6.    Syväri- Lotinanpelto                  
22.6.    Kinkieva, Sammatus, Nurmoila 
25.6.    Aunus                                          
27.6.    Vitele                                        
27.6.    Rajakontu                                  
  1.7.    Manssila, Tulemajoki                
  4.7.    Uuksu                                      
10.-18.7. U-linja, Nietjärvi-Lemetti    
Kaatuneita  yhteensä                            
12
25
16
57
41
25

70
246

JR 2 kotiutettiin loka-marraskuussa 1944

9./JR2:n etumaastoa tukikohta Savo 3:ssa Syvärillä.

 

 

 

        
            JR 2:n sankarivainajat:
            Hyökkäysvaihe, Karjalan Kannas      

            Asemasotavaihe; Syväri               
            Vetäytyminen ja Lemetti                    
            Yhteensä                                       

333
235   
246
814
 

                Sotatie

         
            
            

      
          
5. D:n ryhmitys U-asemassa Lemetissä heinäkuun lopulla 1944 
          
                

                                         

 Komentajat
 
JR 2 Kannaksella 1941


Komentaja eversti Antti Kääriäinen

10.D:n komentaja eversti Jussi Sihvo


1/JR 2 kapt. Veikko Väänänen

II/JR 2majuri Veikko Korttila

III/JR 2 evl. C.G. Wahren

JR 2 Aunuksen kannaksella 1942-1944     
      5. D:n komentaja Ilmari Karhu
     1941-16.6.-42

5. D:n komentaja kenr.majuri Kustaa Tapola
16.6.-42-1.11. 1944

JR 2:n komentajat Aunuksen kannaksella 1942-1944


 Ev. Antti Kääriäinen
 24.12.-41-8.3.-43

Ev. Otto Snellman
8.3.-43-27.1.-44

Ev. Heikki Saure
27.1.-44-22.10.-44

JR 2:n pataljoonan komentajat Aunuksen kannaksella 1942-1944

I/JR 2

Maj. Veikko Väänänen 24.1.-41 - 11.1944

II/JR 2


Maj.Veikko Korttila
24.1.-41 - 16.3.-42

Maj.Kurt E. Bäckman
16.3. - 15.11.-43
 


Maj. Tauno Simo
15.11.-43 - 1.7.-44

 Kapt. Väinö Hasanen
1.7. - 11.-44

III/JR 2


Ev.luutn.C.G. Wahren
24.1.-41 - 13.4. -42

Maj. Aatos Maunula
13.4.-42 - 1943
 

Maj. Paavo Uusitalo
1943-1944

JR R:n rykmentinportaan päälliköt


13/JR2
Kapt. Jalmari Sylvänne
Krh-komppania

 


14/JR 2 kapt. Tenho Pitkänen
tykkikomppania


Viestikomppanian päällikkö Sulo Lonka (keskellä)